XARİCİ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR

Qlobal bazar iqtisadiyyatı şəraitində RR Group of Companies yalnız ölkə daxilində deyil beynəlxalq iqtisadi arenada da fəaliyyət göstərir. Hazırda şirkətin Türkiyə, Gürcüstan və Macarıstan Respublikalarında nümayəndəlikləri mövcuddur.