RR QRUP GÜRCÜSTAN

2016-cı ildən biznes fəaliyyətini beynəlxalq bazara inteqrə etməyə başlayan RR Group of Companies Gürcüstan Respublikasında nümayəndəliyini açmışdır. Hazırda nümayəndəlik Gürcüstan Respublikasında inşaat layihələri üzrə bir sıra tendelərdə iştirak edir. Bundan əlavə, RR Group of Companies Gürcüstanda ticarət sahəsində də əməkdaşlılqlarını genişləndirməkdədir.