KSM SİYASƏTİMİZ

RR Group of Companies-in fəaliyyətinin əsasını yalnız qazanc əldə etmək təşkil etmir. O, həm də fəaliyyət göstərdiyi cəmiyyət və ətraf mühit qarşısındakı məsuliyyətini dərk edir və bu sahədə əməli tədbirlər həyata keçirir. 

 

RR Group of Companies-in sosial məsuliyyət üzrə yanaşması təkcə müştəriləri və işçiləri qarşısında məsuliyyəti yox, eyni zamanda digər hədəf qruplarının gözləntiləri və ehtiyaclarına, ətraf mühitin qorunmasına və inkişafına yönələn könüllü davranış mədəniyyətini əhatə edir.

 

RR Group of Companies biznes fəaliyyəti ilə yanaşı özünün sosial məsuliyyətini dərindən dərk edir, ictimai maraqları daim nəzərə alır və sosial-mədəni layihələri dəstəkləyir.