SƏTƏMM

 

Hörmətli Sahibkar,

Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası ərazisində yerləşən bütün müəssisə və təşkilatlar Əməyin Təhlükəsizlik Standartları Sisteminə(ƏTSS) uyğun olaraq, müəssisədə Əməyin Mühafizəsi və Texniki Təhlükəsizliyi (ƏMTT) təşkil etməli və normativ-hüquqi aktları tətbiq etməlidir.

Müəssisənizin ƏMTT(Əməyin Mühafizəsi və Texniki Təhlükəsizlik) ilə əlaqədar mümkün ola biləcək riskləri və maliyyə sanksiyalarını azaltmaq və qarşısını almaq üçün, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq Əməyin Təhlükəsizlik Standartları Sistemini (ƏTSS) müəssisənizdə “Xidmət müqaviləsi” əsasında yaradılmasını təklif edirəm. Eyni zamanda İSO/OHSAS standartlarının yerli qanunvericilik və beynəxalq standartlara uyğun planının hazırlanması və tətbiqi. Təklif edilən xidmətlər aşağıdakılardı:              

 • Jurnallar:

 

       1.Giriş təlimatı jurnalı;

       2.İlkin təlimat jurnalı;

       3.Təkrar təlimat jurnalı;

       4.Cari(məqsədli) təlimat jurnalı;

       5.Növbədənkənar təlimat jurnalı;

       6.Əmək şəraiti vəziyyətinin yoxlanması jurnalı;

       7.İş yerlərində baş verən badbəxt hadisələrin təhqiqi və uçota alınması jurnalı.

 • Təlimatlar:

 

Aşağıdakı təlimatların hazırlanması vacibdir:

 1. İşçilərin sərbəst işə buraxılması,təhlükəsizlik qaydalarına yiyələnməsi və onların biliklərinin yoxlanılmasına dair təlimat;
 2. Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə giriş təlimatı;          
 3. Yanğın təhlükəsizliyi tədbirləri və yanğın təhlükəsizliyinə əməl olunması qaydaları haqqında təlimat;            
 4. Əməyin mühafizə xidmətinin təşkilinə dair təlimat;
 5. Həkiməqədər ilk tibbi yardım göstərilməsinə dair təlimat;
 6. Fərdi mühafizə vasitələrinə dair təlimat;      
 7. Müəssisədə işləyən mühəndis və işçi heyyətinin vəzifələrinə uyğun təlimatlar və digər təlimatlar.
 8.  
  • İstismara verilmiş obyektin Yanğın təhlükəsizliyi planı(təxliyyə planı).
  • Elektrik aktı.
 • İş yerlərinin atestasiyası.
 • Ekoloji pasport.
 • Qurğu, avadanlıq və yük qaldırma vasitələrinin defektoskopiyası, aktlaşdırılması və ya texniki pasportunun alınması.

 

 • Normativ sənədlər (blanklar).
 • Təklif edilən digər xidmətlər:

 

  1. ISO 9001 / ISO 14001 /OHSAS 18001 / 22000 Konsaltinq xidmətləri və sənədlərin hazırlanması;
  2. ƏMTT ilə əlaqədar qüsur aktlarının hazırlanması və smetasının tutulması;
 • Təlimat və sənədlərin azərbaycan dili ilə yanaşı ingilis dilində də hazırlanması.  

 

 1.  
 2.