YENİ LAYİHƏLƏR

Azərbaycanın dinamik inkişafı ölkədə stabil və fundamental iqtisadiyyatın formalaşmasına, neft-qaz sektoru ilə yanaşı, qeyri-neft sektorunun da inkişafına ciddi zəmin yaratmşdır. Son dövrlərdə sahibkarlığın inkişafı sahəsində qəbul olunmuş qərarlar, qeyri-neft sektoru üzrə iqtisadi inkişafın dövlət tərəfindən stimullaşdırılması ölkədə biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına səbəb olmuşdur.

RR Group of Companies uzun müddətli biznes təcrübəsinə söykənərək, fəaliyyət sahəsinin sərhədlərini aşaraq biznesin digər istiqamətləri üzrə fəaliyyət göstərmək, xarici investisiyanı ölkəyə cəlb etmək və beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıqlar yaratmaqdır. Şirkətlər Qrupu bu fəaliyyəti çərçivəsində 2 yeni investisiya layihəsini reallaşdırmaq niyyətindədir.

  • Garabagh Town 
  • North-West Town