SƏNAYE OBYEKTLƏRİNİN İNŞASI

Zaqatala Fındıq Zavodu

Zaqatala Fındıq Zavodu “RR Group of Companies”-in ilk inşaat işlərindən biridir. Bu layihə Şirkətin struktur vahidi “R+R Company” MMC tərəfindən həyata keçirilmişdir.

Zaqatala Beton Zavodu

Zaqatala Beton Zavodu 2011-ci ildə inşa edilmişdir. Zavodun istehsal gücü 70 m3/saat-dır. Zavod müasir avadınqlarla təchiz olunmuşdur.

 

Ağdam Beton zavodu

Ağdamda 2015-ci ildə inşa edilmiş beton zavodun istehsal gücü 80 m3/saat-dır. 

Bərdə

RR İNVESTMENT şirkəti Bərdə rayonunda pambıq tədarükü və emalı zavodunun rekonstruksiyasını və tikintisini həyata keçirmişdir